Czysty las – zdrowe otoczenie! Edukacja ekologiczna w praktyce.

 Myślę, że nikt, kto choć raz uczestniczył w akcji sprzątania lasu na pewno nie wyrzuci butelki ani papierka w lesie.

Sobota 13.04.2019 godz. 10:00 – zbiórka w Zaściankach” – tak brzmiało spontaniczne zaproszenie do mieszkańców Zaścianek korzystających ze spacerów w okolicznym lesie należącym do Nadleśnictwa Dojlidy.

Przyszło około 50 osób, rodzice z dziećmi uczestniczącymi  w zajęciach realizowanych przez Fundację SUKURS w Zaściankach, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku oraz sąsiedzi.

Wszystkich zebranych powitali inicjatorzy spontanicznej akcji – Zarząd Fundacji SUKURS w Zaściankach i przedstawiciel władz gminnych – Marcin Iwaniuk, zastępca burmistrza Supraśla. Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku  reprezentowała pani Iwona Józwicka, która przeprowadziła pogadankę o bezpieczeństwie w lesie dla najmłodszych i trochę starszych. Na zakończenie był też konkurs z nagrodami i każde dziecko miało szansę popisać się zdobytą wiedzą.

Następnie wszyscy otrzymali rękawice i worki i rozpoczęli wspólne zadanie. Każdy miał pełne ręce roboty, wszędzie gdzie się nie obejrzeliśmy było sporo śmieci. Na zakończenie akcji worków z posegregowanymi odpadami było mnóstwo – ilość zebranych śmieci przerosła wyobrażenia wszystkich. Dwie pełne ciężarówki posegregowanych śmieci wywieziono do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Zaściankach.

Ubolewamy nad tym, że w dzisiejszych czasach, kiedy z każdej posesji regularnie są odbierane śmieci tak dużo nieczystości trafia do lasu. DLACZEGO???

Dobra robota! – tak inicjatorzy akcji podziękowali wszystkim uczestnikom podczas integracyjnego ogniska. Na pieczone kiełbaski zasłużyli wszyscy, a dzieci miały też okazję pośpiewać i popląsać do dźwięków gitary z panią Agatką Moniuszko.

Podczas naszej pierwszej spontanicznej akcji udało nam się uprzątnąć część lasu, jednak potrzeby są znacznie większe i w liczymy, że w maju dzieło będzie kontynuowane.

O walorach lasu wiemy już znacznie więcej i jak mówiła pani Iwona Józwicka z Nadleśnictwa Dojlidy – Lasy Państwowe to nasze wspólne dobro, miejsce gdzie możemy spędzić czas przyjemnie i zdrowo, odpocząć, pomyśleć, zrelaksować się, pospacerować lub pobiegać, posłuchać ptaków, poszukać śladów zwierząt, etc.

Dbajmy o nasze otoczenie!