Rekrutacja do projektu „Lokalnie razem”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL – dzieci i młodzież wraz z rodzicami

do udziału w grupowych i indywidualnych zajęciach terapeutycznych

organizowanych przez Fundację Sukurs w ramach projektu pt. „Lokalnie razem”.

Zajęcia realizowane będą w terminie

13.09.2019r.-22.12.2019r.

przy całkowitym dofinansowaniu gminy Supraśl.

W ofercie znajdują się:

  • zajęcia grupowe:

– zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 7-11 lat

– zajęcia rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat

  • indywidualne zajęcia terapeutyczne:

– dogoterapia

– integracja sensoryczna

– logopedia

– muzykoterapia (5-12lat)

– terapia pedagogiczna (7-14 lat).

Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w edukacyjnej wycieczce do Warszawy
(np. do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka,
bądź do Muzeum dla Dzieci przy Państwowym Muzeum Etnograficznym
albo do Warszawskiego ZOO).

Będą również wspólne wyjścia integracyjne do kina lub teatru.

Rodzice i opiekunowie będą mogli wziąć udział w warsztatach psychologicznych i rozwojowych.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania TUTAJ) należy przesłać na adres:

fsukurs@gmail.com

Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszeniowej.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione drogą mailową bądź telefoniczną.