Spotkanie integracyjne i warsztaty rozwojowe – ZAPRASZAMY!!!

Fundacja Sukurs współpracująca z Integrującym Stowarzyszeniem JEDEN ŚWIAT
im. prof. Z. Religii z Białegostoku
serdecznie zaprasza uczestników projektu
Zrównoważyć zmysły – Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem – VI edycja”, rok 2019
oraz rodziców/opiekunów na dwa wydarzenia:

1.  Integracyjne spotkanie w Stadninie Koni – 12.09.2019r. godz. 16:00-18:00

Czekają na nas: prezentacja zajęć hipoterapii i dogoterapii, moc atrakcji dla dzieci i młodzieży,
ognisko z kiełbaskami,
a to wszystko w CIELICZANCE na terenie
Młodzieżowego Klubu Sportowego  SPRZĄŚLA
Cieliczanka 10, Supraśl
(www.mkssprzasla.pl)

2. Warsztaty rozwojowe dla rodziców – 13.09.2019r. godz. 17:00-19:00

TEMAT SPOTKANIA: „Warsztaty ze sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych”

prowadzone przez ulubioną psycholog rodzinny, panią Ludwikę Filipowicz.

Adres: Białymstoku, ul. Lipowa 31/33 l.22.