„Zrównoważyć zmysły” – VI edycja

UWAGA!

22.03.2019 r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków
na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem
zamieszkałych w Białymstoku,
realizowane w ramach projektu  pt. „Zrównoważyć zmysły” – VI edycja
przez Integrujące Stowarzyszenie JEDEN ŚWIAT im. prof. Z. Religii 
przy wsparciu  Fundacji SUKURS w okresie od 01.04.2019 do 15.11.2019
w Gabinecie Terapii Dzieci i Młodzieży MIS w Zaściankach, ul. Słoneczna 17.

25.03.2019 r. osoby zakwalifikowane do projektu
otrzymają informację o zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych drogą mailową.