„Zrównoważyć zmysły” – VI edycja

UWAGA!

Ogłaszamy nabór uczestników na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne
dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych w Białymstoku,
które będą realizowane w ramach projektu  pt. „Zrównoważyć zmysły” – VI edycja.

 Projekt będzie realizowany przez Integrujące Stowarzyszenie JEDEN ŚWIAT im. prof. Z. Religii   
przy wsparciu  Fundacji SUKURS w okresie od 01.04.2019 do 15.11.2019
w Gabinecie Terapii Dzieci i Młodzieży MIS w Zaściankach, ul. Słoneczna 17

 Karty zgłoszenia do projektu do pobrania tutaj

Więcej informacji – zaproszenie do projektu tutaj

 Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

  1.  Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, z symbolem 12-C.
  2. Miejsce zamieszkania na terenie miasta Białystok.
  3. Wysłanie zgłoszenia uczestnika wraz z kopia orzeczenia i oświadczenia o zamieszkaniu i nie korzystaniu z takiej samej terapii w innym projekcie w ramach tego samego konkursu.
  4. Wiek dziecka 2-12 lat.
  5. Spotkanie rekrutacyjne z terapeutami – kwalifikacja.

Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych na adres mailowy:

zawsze.razem.projekt@gmail.com


Zadanie współfinansowane ze środków  Miasta Białegostoku.
Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie
„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem na 2019 rok”.