Działania dla rodziców

W ramach projektu organizowane w ramach projektu pt.:”Dawniej i dziś” finansowanego ze środków Fundacji PZU rodzice mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach psychologicznych.  Dowiedzieli się czym są emocje, jak powstają i jakie są ich składowe. Aktywnie nazywali swoje emocje w przykładowych sytuacjach i uczyli się nazywać je u dziecka. Pracowali także w zakresie świadomego doświadczenia złości lęku i zazdrości oraz nad sposobami modyfikacji tych emocji. W celu budowania poczucia wartości nazywali i doceniali zasoby swoje i dziecka. Każdy z wymienionych obszarów był prezentowany teoretycznie a następnie doświadczamy w praktycznych ćwiczeniach.