O nas

Fundacja powstała z potrzeby serca paru bliskich sobie osób. Chęć niesienia pomocy to jest to, co nas łączy.

Specjalizujemy się w udzielaniu wszechstronnego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym, ich rodzicom, rodzinom.

Nasze główne cele:

  1. tworzenie ośrodków ogólnodostępnych edukacji, terapii, opieki i rehabilitacji na każdym etapie rozwoju człowieka;
  2. promocja i prowadzenie alternatywnych form edukacji, opieki i rehabilitacji nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi;
  3. prowadzenie przedsięwzięć, wspieranie inicjatyw (w tym charytatywnych) o charakterze oświatowym, edukacyjnym, religijnym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, zdrowotnym i ekologicznym;
  4. organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, kursów i konferencji;
  5. przeciwdziałanie ubóstwu i patologiom;
  6. niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonym oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych osób i ich rodzin;
  7. wszechstronne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja tych osób oraz ich rodzin ze środowiskiem;
  8. propagowanie i wspieranie wolontariatu;