Pomoc

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne i edukacyjno-profilaktyczne, grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty. Organizujemy spotkania okolicznościowe i integracyjne. Udzielamy pomocy rodzinom, osobom niepełnosprawnym i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i materialne. Działamy na rzecz rodziny, rodzicielstwa, niepełnosprawnych, upowszechniania i ochrony praw dziecka.