Relaksacja

Na ostatnich zajęciach „Muzyczne inspiracje” realizowanych w ramach projektu „Ciekawi świata” sfinansowanych przez Fundację PZU beneficjenci uczyli się aktywnie słuchać muzyki oraz dokonywać interpretacji utworu. Niełatwego zadania się podjęli. Pracowali nad utworami klasycznymi a dokładnie nad kilkoma „Obrazkami z wystawy” Modesta Musorgskiego. Na koniec zajęć uczestniczyli w prawdziwej sesji relaksacyjnej. Po ciężkiej pracy należy się przecież odpoczynek… 😉