Muzyczne Inspiracje

Na pierwszych zajęciach „Muzycznych Inspiracji” realizowanych w ramach projektu „Ciekawi Świata”, który sfinansowano ze środków Fundacji PZU beneficjenci mieli możliwość zintegrowania się, opowiedzenia o zainteresowaniach i zaprezentowania swoich muzycznych pasji oraz zapoznawali się z szeroką paletą instrumentarium C.Orffa.