Wycieczka do Muzeum Ikon w Supraślu

Niedawno mieliśmy okazję przenieść się do dawnych czasów i zrozumieć rolę  ikony w Prawosławiu.  Zwiedzaliśmy Muzeum Ikon w Supraślu, który jest usytuowane w budynku dawnego Pałacu Archimandrytów na terenie klasztoru. Oglądanie ok. 1200 XVIII i XIX – wiecznych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków każdego z nas wprowadziły w stan wyciszenia, a to dzięki realizacji projektu pt.: „Dawniej i dziś” finansowanego ze środków Fundacji PZU.